Nebojte se kontroly


Ačkoli může uvedený pojem vyvolávat v mnoha jedincích obavy, úzkost, nebo dokonce strach, můžete zůstat v klidu. Nemáme nyní na mysli neodkladnou návštěvu praktického či odborného lékaře, ale jinou, pro Vás osobně méně invazivní kontrolu, týkající se nikoli Vás samotných, ale prostor, jež obýváte, případě je nějakým jiným způsobem využíváte.

Lépe je problémům předcházet

Na syndrom bílého pláště tedy s námi můžete klidně zapomenout. Nejsme tu od toho, abychom Vás zbytečně strašili či poučovali. Naším úkolem je revize odpadu, a ne Vašeho zdravotního stavu. Protože i domov, který Vám poskytuje přístřeší, je třeba podrobit z času na čas prohlídce a spravit či zprovoznit ty oblasti jeho fungování, které nesplňují svou funkci zrovna na sto procent.